Menü
 

5711 Buzağı Büyütme Yemi

Sindirebilirliği yüksek bitkisel enerji ve protein kaynakları kullanılarak, 3 aylık yaştan 6 aylık yaşa kadar ki genç buzağıların besin maddesin ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazılanmış bir yemdir. Genç buzağıların gelişmeleri için gerekli olan tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar.

Buzağı Büyütme Yemi

Sindirebilirliği yüksek bitkisel enerji ve protein kaynakları kullanılarak, 3 aylık yaştan 6 aylık yaşa kadar ki genç buzağıların besin maddesin ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazılanmış bir yemdir. Genç buzağıların gelişmeleri için gerekli olan tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar.